Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Veri Giriş Uzmanı İstihdamı Duyurusu (Gaziantep)

 • 20 HAZİRAN 2022
 • FRİT PROJESİ
 • AKTİF İLAN

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

VERİ GİRİŞ UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU(GAZİANTEP)

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Temmuz 2022– Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS3.1-14B

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 20.06.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2022 tarihinde saat 15:00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Veri Giriş Uzmanı alınacaktır. Veri Giriş Uzmanı Proje süresince Temmuz 2022– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 6 ay olup, Temmuz 2022’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Görevler ve Sorumluluklar:

Veri Giriş Uzmanlarının görev ve sorumlulukları sahada gerçekleşen faaliyetlere yönelik olarak Proje Yöneticisi tarafından Saha Koordinatörü aracılığıyla yönlendirilecektir. Bu şunları içerecektir:

 • Projenin ilgili ildeki tasarımına göre teslim edilmesindeki gerekli dokumantasyonu sağlamak için saha koordinatörü, diğer saha sorumluları ve diğer PUB üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışmak,
 • Proje İşletme Yönetimi ve İ&D kılavuzunda belirtildiği gibi, sorumluluk alanlarındaki proje faaliyetlerini gerektiği şekilde izlemek ve raporlamak
 • Zamanında ve İ&D kılavuzunda belirtilen standarda göre girildiğinden emin olmak için birincil TKK'lerin Personeli tarafından Proje YBS'ye veri girişini denetlemek
 • Merkez Birliği tarafından yaptırılan her türlü çalışma, denetim veya değerlendirmeye destek sağlamak
 • Kendi sorumlu olduğu ildeki toplantı, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesine destek olmak,
 • Hizmet sağlayıcıları, Proje sosyal yardım (outreach) faaliyetlerinin planlandığı gibi gerçekleşmesi ve potansiyel işçilerin profil oluşturma ve kayıt için TKK'ya yönlendirilmesi için koordine etmek.
 • Çiftçilere erişim, Projeye çiftçi kaydı için Birim Kooperatifleri desteklemek; sözleşme imzalama ve işçi ve beceri gereksinimlerini belirlemek, dokümantasyon akışını sağlamak
 • Gerektiğinde profil oluşturma, işçi kayıt faaliyetleri ve eşleştirmeyi desteklemek,
 • Projenin gerektirdiği şekilde görev ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için çiftçileri, işçileri ve hizmet sağlayıcıları (eğitim ve saha danışmanlığı) izlemek için gerekli dokümantasyondan sorumlu olmak
 • Sahada oluşan sorunları tespit etmek, tanımlamak ve raporlamak, Saha Koordinatörünün belirlediği şekilde aksiyon almak,
 • Yapılan tüm faaliyetleri, karşılaşılan sorunları, tespit edilen eksiklikleri haftalık ve aylık olarak Saha Koordinatörüne rapor etmek,
 • Proje yararlanıcılarının şikayetlerini ve taleplerini Proje İşletme Yönetiminde belirtilen süreçlere göre toplamak ve kaydetmek ve gerekli tüm verilerin Sosyal Koruma Uzmanına iletilmesini sağlamak,
 • Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek.

 (Beklenen Hizmetlerin tamamını için Veri Giriş Uzmanı İş Tanımını inceleyin.)

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans derecesi,
 • Uluslararası finanse edilen projelerde minimum 2 yıl deneyim,
 • Tercihen mülteci ve göç projelerindeki deneyim,
 • Korunmasız nüfuslarla, özellikle farklı ülkelerden ve çiftçiler ve işçiler dahil olmak üzere kırsal nüfuslardan gelen mültecilerle ilişki kurma becerisi,
 • Kamu kurumları, ortak kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve diğer paydaşlarla etkin bir şekilde çalışma deneyimi ve becerisi,
 • Etkin dokümantasyon ve raporlama yeteneği
 • Uygulamaların izlenmesi konusunda tecrübenin bulunması artı bir özellik olacaktır
 • Değişen iş programı gereksinimlerine hızla uyum sağlamada yüksek düzeyde enerji, inisiyatif ve esneklik,
 • Sorunları çözme yeteneği
 • Birlikte çalışacağı Saha Sorumlusu ile ortak işlerin yürütülmesi konusunda ekip çalışmasına uygunluk ve yüksek adaptasyon yeteneği
 • Çok sayıda birbiriyle yarışan talep ve öncelikleri dengeleme becerisi; TKK PUB'dan, özellikle Saha Koordinatöründen gelen taleplere hızlı bir şekilde yanıt vermek ve dışarıdan (yararlanıcılar, yerel paydaşlar ve yerel topluluklar) gelen talepleri Saha Koordinatörüne iletmek ve kendisi, ekip arkadaşları ve diğerleri için öncelikler belirlemek,
 • TKK içindeki bilgi boşluklarını gerektiği gibi doldurma yeteneği ve istekliliği,
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi
 • Arapça sözlü ve yazılı iletişim kapasitesi tercih edilir.
 • Microsoft Office yazılımı bilgisi (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olması,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uymak,
 • Seyahat kısıtlamasının olmaması,

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 07 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

Ek dosyalar: