Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Yazılım Geliştirme, Siber Güvenlik ve Bakım Danışmanlık Hizmet Alımı

  • 16 OCAK 2021
  • FRİT PROJESİ
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA

KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, SİBERGÜVENLİK VE BAKIM DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: : 01/2021 – 12/2022

Başvuru Numarası: CS3.3-03

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 16.01.21

Son Başvuru Tarih ve Saati: 29.01.2021 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Alınması planlanan hizmetin temel amacı, proje kapsamında kullanılacak yazılım hizmetlerinin geliştirilmesi ve bilgi işlem alt yapısına uygun şekilde hizmete geçirilmesi, sözleşme süresince bakım hizmetlerinin verilmesidir.

Detaylı İş Tanımını ilan metninin sonundaki linkten indirebilirsiniz. İlan metniyle iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu taktirde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgilenen firmalar hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır:

1. Teklif veren, Son beş (5) yıl (2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020) içerisinde aşağıdaki alanlarda aktif olarak faaliyet göstermelidir: mobil güvenlik yazılımı, yönetim bilgi sistemi ve web Siteleri, web uygulamaları ve siber güvenlik tabanlı veya yüksek performanslı web uygulamaları, tasarlama, kurma, garanti etme ve destekleme konusunda kanıtlanabilir deneyim. Ortak girişimin liderinin bu alanların her birinde aktif olması gerekir.

2. Son beş (5) yıl boyunca (2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020) Teklif Sahibi (teklifi veren bireysel bir firma veya ortak girişim dahilinde) her biri için en az iki (2) başarılı sözleşme tamamlamış olmalıdır. Bu sözleşmelerin tümü aşağıdaki faaliyetlerin tümü: bir müşteri için entegre bir sistem için tedarik, geliştirme, kurulum ve satış sonrası destek. Söz konusu referans sistemleri, bu ihale belgelerinin düzenlendiği tarihte tamamen işlevsel olmalıdır. Ortak girişim olması durumunda, lider bu sözleşmelerden en az birini tamamlamış olmalıdır.
3. Teklif Sahibi, Alıcının ülkesinde / sistemin işletimi ve idaresi ile ilgili olduğu kadar geliştirilmiş ve kurulan tüm ürünler için eğitim sağlayacaktır. Eğitim dili Türkçe olacaktır.
4. Teklif Sahibinin, Alıcının ülkesinde bir ofisi veya Alıcının ülkesinde resmi bir geliştirici / sağlayıcı ortağı statüsüne sahip veya bu Sözleşme ile bağlantılı bir konsorsiyum sözleşmesine sahip tüzel kişilik olarak kayıtlı bir ortağı olacaktır. Bu, Sözleşmenin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde uygulanması için uygulama, dağıtım, eğitim, garanti süresi boyunca gereklidir.
5. Teklif Sahibi, sunulan tüm bileşen ve ürünler için tüm yazılım lisanslarını sağlayacak ve yazılım sahibinin sözleşme için sunulan yazılım çözümünü kullanma iznini gösterecektir.
6. Plan - hizmet programı, Alıcı tarafından sözleşmenin imzalanmasından sonra yirmi
(20) iş günü içinde onaylanacak ve Alıcı tarafından imzalanacaktır. Tedarikçi, hizmetleri, onaylanmış programa göre derhal hizmet sağlayacaktır.
7. Teklif Sahibi, yazılımın yeni sürümleri dahil olmak üzere servis ve teknik destek ve garanti sağlayacaktır.
8. Teklif Sahibi, Sistemin tüm bileşenleri için Türkçe dilinde uygulama kılavuzu hazırlayacaktır.
9. Teklif Sahibi, Uygulama Entegrasyonları, Uygulama Geliştirme, SQL Olmayan Veri Platformları konularında kanıtlanmış yeteneklere, uzmanlığa veya yetkinliğe sahip olacaktır.

Firma seçiminde tercih sebebi olacak kriter ise şöyledir;

1. Kalite yönetimi için ISO 9001: 2015 veya eşdeğeri ve bilgi güvenliğini yönetmek için ISO 27001: 2013 veya eşdeğeri olması tercih edilir (İstekli, yetkili kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikasının noter onaylı kopyalarını sunacaktır).
2. SPICE Level 2 / CMMI 3 veya + 8 yıllık ürün geliştirme deneyimine sahip olması.
3. Ar-Ge siber güvenlik veya yüksek performanslı web uygulama projeleri tamamlamış olması.
4. Teknolojik Ürün Deneyim Sertifikasına sahip olması.

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya alt danışmanlık şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.

Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, 29.01.2021 tarihine kadar aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

İlgi bildirimlerinin, 29.01.2021 saat 18.00 tarihine kadar yazılı olarak, aşağıda belirtilen adrese
elektronik postayla ulaştırması gerekmektedir:


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Proje Ofisi
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya - Ankara
Telefon: +90(312) 216 40 14
E-mail: frit@tarimkredi.org.tr

 

 

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK
YAZILIM GELİŞTİRME, SİBERGÜVENLİK VE BAKIM DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN


İLGİ BİLDİRİMİNDE SUNULMASI BEKLENEN BELGELER

 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

 

İlgilenen Danışmanlık Firmaları Hizmetleri Yazılım geliştirme, Siber güvenlik ve Bakım Danışmanlık Hizmetini yerine getirmek üzere ilan metninde istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar.

Bu bilgi ve belgeler fatura, referans mektubu, sözleşme örnekleri gibi dokümanlar olabilir, Firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunmaları beklenmektedir:

1. Başvuru Mektubu: Firma başlıklı kâğıdına yazılmış, 06.01.2020 tarihinde Kurum İnternet sitesinde yayınlanan CS3.3-03 numaralı Yazılım geliştirme, Siber güvenlik ve Bakım Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesine başvurulduğuna dair firma yetkililerinin imzaladığı bir Başvuru Mektubu.


1. Firmanın/Firmaların ilgili sektörde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler: (Talep edildiği takdirde asılları ibraz edilmek kaydıyla başvuru dosyasında bu belgelerin kopyaları yer alabilir)

 

1. İş tanımı kapsamında verilen hizmetlere ait:
1. Kısa özetler (hizmetin adı, işveren, tutarı, içeriği, başlangıç ve bitiş tarihleri, sağlanan kilit personelin unvanları ve sayıları, vb.) ve İdarenin ilgili işverenlerle irtibata geçmesi için irtibat kurulacak kişilerin isim, unvan ve telefon numaraları
2. İş Bitirme Belgeleri,
• Faturalar, Sözleşme örnekleri, Referans Mektupları,
1. Çalışmaların dijital kopyaları.
2. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,


Bunların dışında İdarenin firmanın ihale konusu işi yapabileceğine dair yeterli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgeler. Bu aşamada, teklif istenmesi halinde teklif dosyasında yer alabilecek kilit personelin özgeçmişlerinin sunulmasına gerek yoktur.


 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını yukarıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır.
Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır