Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Kamuoyuna Duyuru

8 KASIM 2022

Ankara ili Çankaya ilçesi Söğütözü mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait, 2011 yılında yapılan sözleşme tarihinde “idari ve sosyal alan” imarlı atıl durumdaki taşınmaz, değerlendirilmek ve bu sayede öz kaynaklarımızı arttırmak gayesiyle ihale edilmiştir.

İhale sonrası yapılan sözleşmeye göre yüklenici firma taşınmazın imar durumunu gelir getirici şekilde değiştirmeyi, yapılacak tesisten sözleşmede kararlaştırılan şekilde garanti ettiği asgari gelir payını ve emsal artışından doğacak ilave gelirden pay ödemeyi taahhüt etmiştir. İhale kamuya açık ve şeffaf bir şekilde açık arttırma ve pazarlık suretiyle neticelendirilmiştir. İhaleyi kazanan yüklenici firma sözleşmede garanti ettiği asgari gelir tutarını inşaat başlamadan ödemeye başlamış ve 2015 yılında inşaat başladığı sırada ödemelerini tamamlamıştır. Taşınmaza ait Kat Mülkiyeti tapuları 2020 yılında Kurumumuza teslim edilmiştir.

 

Bir süredir meslek hayatını Kurumumuz aleyhine yaptığı, yanlış ve yalan istihbarata dayalı haberlerle sürdüren sözde bir gazeteci tarafından yapılan haberde bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde bahsedilen muvafakatname yüklenici firma ile devam eden davanın esasıyla ilgili olmayıp, 2020 yılında tamamlanan inşaat sonrası atıl durumda olan tesise ait bazı bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hakkındadır. Kiraya verilen bölümlere ait kira bedelleri de Kurumumuz hesaplarına yatırılmaktadır. Bu sayede de kamusal fayda korunmaktadır.

Gerçeği yansıtmayan iddiaların aksine, atıl taşınmazların kiraya verilerek Kurumumuza ve millî ekonomimize katkı sağlanması amacıyla verilen bir muvafakatnamenin dahi çarpıtılarak habere konu edilmesi akla, ahlaka ve edebe aykırıdır.

 

Söz konusu gerçek dışı ve provokatif haberde bahsi geçen Ankara 17.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ikame edilen dava, sözleşmede kararlaştırılan inşaat emsal alanının yüklenici tarafından 1,5’tan 2,30’a çıkartılması ve plan notlarıyla elde edilen kazanımdan Kurumumuza gelir payı verilmesi talebiyle açılmış bir davadır.

Mahkemece inşaat emsal alanı artışından doğan farkın dava açılış tarihindeki değeri üzerinden Kurumumuza ödenmesine, plan notlarıyla elde edilen kazanımlardan doğan talebimizin ise reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararı hakkında istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.