Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Kamuoyuna Duyuru

22 EYLÜL 2021

Bir kısım görsel ve yazılı basında yer alan “Çiftçinin Tarlada Çalışan Traktörüne Haciz Nedeniyle El Konuldu” haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Habere konu olan traktör sahibi ortağımız, Bakanlık ve ilgili kooperatif kayıtlarından anlaşıldığı üzere tarımsal faaliyetlerini önceki yıllarda sonlandırmıştır. İşlem yapılan traktör ise bir başkasının uhdesinde bulunurken muhafaza altına alınmıştır.

Habere konu ortağımız, Kayseri Bölge Birliği’ne bağlı Ulupınar kooperatifimizden 2015 yılında 4 yıl vadeli 5 adet donatma kredisi kullanmıştır. 2018 yılı taksitlerinin ödenmemesi sebebiyle 26.12.2018 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu borcun, faiz indirimiyle sabit % 10 oranıyla 5 yıl vade ile yapılandırma imkanı getiren 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olmasına rağmen yapılandırma müracaatında bulunulmadığı, geçen süreler içinde uygulamaya konulan hiçbir kurumsal ödeme kolaylığından da yararlanmadığı belirlenmiştir.

2021 yılı içerisinde uygulamaya konulan 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında da borçlu ortaklarımıza benzer kolaylıklar sağlanmış ve binlerce ortağımız bu imkandan faydalanmış olmasına rağmen, halihazırda çiftçilik yapmayan ortağımızın bu yapılandırmadan faydalanmak için herhangi bir müracaatının da bulunmadığı tespit edilmiştir.

2015 yılında kullanmış olduğu kredilerle ilgili olarak ortağımıza gerekli bilgilendirmeler yazılı ve sözlü olarak defaten yapılmış olmasına rağmen, ortağımız borcunu ödemeyeceğini açıkça beyan etmiştir. Bu sebeple 7316 Sayılı Kanun kapsamında 30.07.2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaatta bulunmadığı için ortağımız hakkında icra işlemleri kaldığı yerden devam ettirilmiştir.

Bir çiftçi kuruluşu olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, borçlarını zamanında ödeyen ortaklarımızın da hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

Halihazırda çiftçilik yapmayan ve haberlere konu olan traktörünü plakasını sökmek suretiyle bir başkasına kullandırdığı tespit edilen ortağımızla ilgili olarak hukuken izlenmesi gereken prosedür izlenmiş ve işleme konu edilen traktör yedi emin sıfatıyla köy muhtarına teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.