Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Merkez Birliği

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya / Ankara

+90(312) 216 40 00

iletisim@tarimkredi.org.tr

tarimkredi.merkezbirligi@hs01.kep.tr


Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından iletişim bilgilerim kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı SMS, MMS, e-posta dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak tarafımla iletişime geçilmesine izin veriyorum.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından KVKK Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum.

Bana En Yakın Kooperatif

0967 SAYILI GÖLBAŞI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
+90 312 484 10 64
+90 312 484 10 64
+90 312 484 10 64
Seğmenler Mah. Ankara Cad. No: 81 06830 Gölbaşı/Ankara

Ortaklarının,

 • İhtiyaç duyacakları kısa ve orta vadeli kredileri ile her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını yüksek kalite ve uygun fiyatlarla temin eder,
 • Mahsullerinin değerlendirilmesi (Ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması v.b) ve pazarlanmasını sağlar,
 • Müştereken faydalanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisleri yüksek kalitede ve en iyi şartlarda temin eder,

Ortaklarının ve gerektiğinde diğer üreticilerin,

 • Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlar ve bu amaçla tesisler kurar ve/veya bu kuruluşlara iştirak eder,
 • Hükümetçe görevlendirildiğinde, devletçe yapılacak destekleme ödemelerine aracılık eder,
 • Meslekî ve teknik yönden bilgi aktarımı sağlar, sosyal ve kültürel konularla ilgili faaliyetlerde bulunur.

İşletmelerinde yaşanabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek ve üreticilerin mağduriyetlerin giderilmesi için sigorta acentesi olarak hizmet sunar ve sigorta bilincinin gelişmesine öncülük eder.

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

Kurumumuz Kanunla Kurulmuş Kooperatif kuruluşu olup, “Özel Hukuk Tüzel Kişisi”dir. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe haiz bir üst kuruluş olup, Genel Müdürlüğümüze bağlı 17 Bölge Birliğimiz ve Bölge Birliklerimize bağlı 1625 Kooperatifimiz mevcuttur. Gerek Bölge Birliklerimiz ve gerekse Kooperatiflerimiz ayrı ayrı tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar olup, hak ve borçlara ehillerdir.

Kooperatif ortaklarımız veyahut ortak olmadan kooperatiflerimizden ürün ve hizmet almış müşterilerimiz, aldıkları ürün ve hizmetle ilgili bir problem yaşamaları halinde bunu ilk olarak kooperatif yetkilileri ile çözüme kavuşturmaktadırlar. Kooperatif yetkilileri, ürün ve hizmetle ilgili firmalar nezdinde girişimlerde bulunarak, çözümün sağlanması için satış sonrası hizmet sağlamaktadırlar. Eğer bir çözüm bulunamazsa “Tarım Kredi Çağrı Merkezine 444 4 855 (TKK)” konunun bildirilmesiyle problem çözüme kavuşturulacaktır.

Kurumsal Satışlarımız Kurumsal Satış ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğümüz rehberliğinde; Kooperatiflerimiz Bölge Birliklerimiz ve Merkez Birliğimiz tarafından yapılmaktadır.  Kurumsal Satışlar kapsamındaki ürün taleplerinizi Kooperatiflerimiz, Bölge Birliklerimiz ve Kurumsal Satış ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü ile iletişime geçerek karşılanması hususunda gerekli desteği alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri hem iştirak şirketlerine hem de işbirliği içerisinde olduğu diğer şirketlere pazarlama imkanı olan ürünlerin alımını yapmaktadır. Bu hususta her geçen gün aldığımız ürün çeşit ve miktarı artmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatiflerince fiyatlandırma; alımı yapılan ürünlerin yöredeki borsa, tüccar, hal ve uluslararası fiyat kriterleri göz önünde bulundurulmak suretiyle dinamik bir şekilde yapılır. Fiyat belirleme süresi Merkez Birliği, Bölge Birliklerimiz ve Şirketlerimiz tarafından yürütülmektedir. Teşkilatımız çiftçi ürünlerini değer fiyatından almaya gayret göstererek piyasada çiftçilerimiz lehine bir fiyat oluşumuna katkı sağlamaktadır.

Kooperatiflerimize ortak olmadan da ürün verebilirsiniz.

Tarımsal faaliyette bulunduğunuz yörede bulunan kooperatiflerimiz ile iletişim kurulması, kooperatif ortağı olunması, daha sonra ilgili teknik personelimiz danışmanlığında kooperatifimiz ya da şirketlerimizle üretim sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri; ortaklarının ve diğer çiftçilerin, kimyevi gübre, karma hayvan yemi motorin, bitki koruma ürünleri (zirai mücadele ilaçları), kömür, büyük ve küçükbaş hayvan, tohumluk, tarımsal alet-makine gibi tüm tarımsal girdi ihtiyaçları ile gıda ve zaruri tüketim maddelerini yüksek kalite ve uygun fiyatlarla temin eder.

Ortak olmayan üreticilerimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kimyevi gübre, yem, tohum, zirai ilaç ve benzeri tüm tarımsal girdi ihtiyaçları ile gıda ve zaruri tüketim maddelerini güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda temin edebilirler.

Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü kimyevi gübre Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi olan Gübretaş’tan tedarik edilerek üreticilerimize ulaştırılmaktadır. Bu bağlamda, kooperatiflerimizden tüm Gübretaş ürünleri temin edilebilmektedir.

Kooperatiflerimiz aracılığıyla ortaklarımızın borçlarına karşılık ürettikleri ürünleri de değerlendirilmektedir.

 

Ülkemizin farklı yerlerinde yetiştirilen farklı ürünler hasat zamanlarına göre açıklanan alım noktalarında alınmaktadır.

 

Ortaklarımız satmak istedikleri ürünler için alım noktası olarak belirlenen kooperatifimize müracaat etmekte, fiyatlama yapılmakta, müstahsil makbuzu karşılığı alınan ürün bedeli borcuna mahsup edilmekte, arta kalan tutar varsa kendisine nakden ödenmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri kaliteden ödün vermeden ihtiyaca yönelik satış şekilleri ile çiftçilerimizin tarımsal girdi taleplerini zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaktadır.

 

Ortaklarımızın özel veresiye satış usülü ile belirlenen kredi limitlerine ilave olarak 60 güne kadar olan kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.

 

Kooperatif ortağı olamayan çiftçilerimizin de kooperatif imkanlarından faydalanmalarını sağlamak adına bu çiftçilerimize özel 360 güne kadar vadeli satış imkanı sunulmaktadır.

 

Ayrıca Genel olarak tüm ihtiyaçlara yönelik olmak üzere çiftçilerimizin taleplerine göre; peşin, kredi kartı tek çekim, kredi kartı taksitli, alacağa mahsuben ve alacağın temlikine istinaden satış şekilleri ile de çiftçilerimizin tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Tarımsal üretimde kullanacağınız;

 • İhtiyaçlarınız için ayni (gübre, yem, mazot, ilaç vs.) kredi,
 • Diğer girdilerinizi karşılamak amacıyla nakdi kredi,
 • Hayvan alımı, tarımsal araç gereç, 2. el traktör kredisi, tesis yapımı gibi ihtiyaçlarınızın karşılanması için yatırım kredisi,

 Kullanabilirsiniz.  

Tarım Kredi Kooperatiflerince yalnızca kooperatife ortak olan üreticilere kredi kullandırılmaktadır. Bir üreticinin kooperatife ortak olabilmesi için tarımsal bir işletmeye sahip olması veya belirlenen ölçülerde hayvancılık, balıkçılık ve benzeri üretim faaliyetinde bulunması gerekmektedir. Ortak olmak için tarımsal işletmenizin bulunduğu yerdeki Tarım Kredi Kooperatifine başvurmanız halinde detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tarımsal işletmenizin bulunduğu alanda faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifine kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru evraklarında noter tasdikine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ortaklığa kabul sonrasında düzenlenen bazı evraklarda noter ya da muhtar/aza tasdiki aranmaktadır.

Noterden vekâletname verilen kişi ortak adına kredi kullanabilir.

Kredi Garanti Fonu üyeliğimiz bulunmamaktadır. 

Ortaklara tespit edilen kredinin en az 3 katı tutarında arazi, arsa, mesken, işyerlerini ipotek vermeleri ve/veya tespit edilen kredilerinin en az 3 katı değerde (kasko değerinde) taşıt aracını/traktörü kooperatif lehine vermeleri halinde kefilsiz kredi kullandırmaktayız.

Ortaklarımıza tespit edilen kredinin en az 1,2 katı tutarında banka teminat mektubu veren ortaklara başkaca kefil ve teminat şartı aranmaksızın kredi kullandırmaktayız.

 • Kooperatife, esasları Merkez Birliği yönetim kurulunca tespit edilecek bir beyanname vermesi, 
 • Kooperatife ana sözleşme hükümlerini kabul ettiğine dair tüzel kişilerin ve tarımsal amaçlı kooperatiflerin noterden, üreticilerin ise noterden veya kooperatifin bulunduğu ya da ikamet ettiği köy ve mahalle ihtiyar heyeti tarafından tasdik edilecek bir taahhütname vermesi, 
 • Ortaklığa kabul hakkında, kooperatif yönetim kurulunca karar alınması, 
 • Taahhüt ettiği ortaklık sermaye payının 1/4’ünü ödemiş olması,

Şartlarını yerine getirmesi durumunda ortaklık işlemi tamamlanmış olur.

Ortağın tespit edilen kredisine göre maddi teminat, kefil ya da her ikisi de talep edilir. Ortaklara 20.000.-TL’nin üzerinde tespit edilen krediler için; en az 2 kefilin yanında ortaklardan kredinin 2 katı tutarında kooperatif lehine taşınmaz ipoteği ve/veya en az 2 katı kasko değerinde taşıt aracı/traktör rehini alınmaktadır.

Kooperatiflerimizden kredi kullanmak isteyen ortaklarımızdan Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre Kredi Genel Sözleşmeleri imzalanmadan önce kefil teminatı ve/veya maddi teminat istenmektedir. İstenilen maddi teminatlar, gayrimenkul ipoteği, traktör/taşıt rehni ve banka teminat mektubudur.

Ortaklara 20.000.-TL’ye kadar tespit edilen krediler için; en az 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi teminat alınmayabilir.  

20.001.-TL ile 30.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 3 kefille, 

30.001.-TL ile 40.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 4 kefille,

Maddi teminatla kredi kullandırılmaktadır.

Kullandırılan kredilerde faiz indiriminden yararlanmak için Tarsim yapılması zorunludur. Cari faizli krediler için Tarsim yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ana sözleşme gereğince ortaklık şartını taşıyan üreticiler, üretici faaliyeti yaptıklarına dair belgelerini (tapu, kiralık arazi ise kira sözleşmesi, hayvan işletme belgesi, ÇKS, ÖKS vb...) kooperatife ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgelerdeki varlık ve ürün değerlerine göre kendilerine ortak beyannamesi düzenlenerek kredi limiti tespit edilmektedir. Ortağa tespit edilecek kredi limitinin gerçek kredi ihtiyacı ile orantılı olması, işletmenin üretimine yarar sağlamakla birlikte ortağın ödeme gücünü aşmaması zorunludur.

Ortağın tarımsal varlıkları ve bu varlıklar ile yapacağı tarımsal üretimleri dikkate alınarak gerçek tarımsal girdi ve kredi ihtiyacı tespit edilir. Tespit edilen limit dahilinde kredi kullandırılabilir.

Kooperatiflerin genel kredi yetki limiti 50.000 TL’dir. Bölge Birlikleri tarafından özel yetki limitleriyle 250.000TL’ye kadar kooperatiflere kredi yetki devri yapılabilir.

Kooperatif limitlerini aşan kredi limit talepleri Bölge Birliklerinin onayına sunulur.

Bölge Birlikleri ölçek büyüklüklerine göre 250.000 TL ile 500.000 TL arasında kredi limitlerini onaylama yetkisine sahiptir.

Bölge Birliklerinin yetki limitlerini aşan kredi limit talepleri Merkez Birliğinin onayına sunulur.

 Merkez Birliği 3.000.000 TL ‘ye kadar olan kredi limitlerini onaylama yetkisine sahiptir.

İşletme kredileri ( tohum, gübre, motorin, yem vs.) için 1 yıla kadar, 

Su ürünleri yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan besiciliği için 18 aya kadar,

Yatırım kredilerinde 4 yıla kadar vade uygulanmaktadır.

Kooperatifçe kullandırılan kredinin vadesi, kredilendirilen ürünün hasat zamanı ve gelirin elde edildiği dönemler dikkate alınarak Kooperatif Yönetim Kurulunca genel vadeler olarak belirlenir. Kredi kullandırma esnasında vade bildirilir ve vade sonuna kadar ödeme talep edilmez.

Ortaklarımız borcunu vade tarihinden önce dilediği tarihte ödeyebilir. Değişken faizli kredilerde ödeme tarihine kadar faiz uygulanır. Erken ödeme cezası bulunmamaktadır.

Kooperatif ortaklarının tarımsal girdi ihtiyaçları kooperatifçe temin ve tedarik edilerek karşılanmakta, bunlar ayni olarak verilmektedir. Ayrıca ortağın tarımsal üretim aşamasında ödemek zorunda kaldığı işçilik, sulama v.b. giderler kooperatif imkanları dahilinde nakdi olarak karşılanabilmektedir.

Tahsis edilen kredi limitinin %20’si olacak şekilde kullandırılmaktadır.

Tahsis edilen kredi limitinin %20’si olacak şekilde kullandırılmaktadır.

18-76 yaş arası ortaklarımıza kredi kullandırma esnasında kredi hayat sigortası yapılmaktadır

200.000 TL ve üzerinde kullanılan kredilerde, taşınmazın rayiç değerinin belirlenmesi için,  Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu gayrimenkul şirketlerine ekspertiz raporu yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

200.000 TL’nin altındaki krediler için rayiç değer tespit tutanakları mevzuatımız kapsamında Kooperatif ve Bölge Birlikleri tarafından düzenlenmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ana Sözleşmesine göre ortaklarımız kendilerine tespit edilen kredilerin limitlerine göre ortaklık payı taahhüt ederler. Ortaklıktan çıkmanız halinde ödemiş olduğunuz sermaye payı Ana Sözleşme hükümleri dâhilinde tarafınıza iade edilmektedir.

 

 • 20.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %5’i, 
 • 20.000 TL’yi aşan kısım için 50.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %3’ü,
 • 50.000 TL’yi aşan kısım için 250.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %2’si,
 • 250.000 TL’yi aşan kısım için 1.000.000 TL krediye kadar tespit edilen kredinin %1’i,
 • 1.000.000TL’yi aşan kısmı için tespit edilen kredinin % 0,5’i ortaklık payı olarak taahhüt edilmektedir.

 

Ayrıca, peşin alışveriş yapmak, sigorta poliçesi yaptırmak gibi kooperatif hizmetlerinden faydalanmak isteyen ortaklar en az bir ortaklık payı taahhüt ederler. Ancak taahhüt edilen ortaklık payı yasal olarak alınması gereken ortaklık payını geçemez. Taahhüt edilen bir ortaklık payı 100.-(Yüz) Türk Lirası’ndan aşağı olamaz.

Kurumumuzun Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Kuruluşuna üyeliği olması sebebiyle ortaklarımızın kredi limit ve risk bilgileri Bankalar Birliği Mevzuatı kapsamında her ay RM ve KKB’ye bildirilmektedir. Bankalar Birliğine üye olan diğer banka ve finans kuruluşları da limit risk bilgilerini görebilmektedir. 

 • Kooperatifin çalışma alanı içerisinde faaliyet gösteren, 
 • Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinin ortağı olmayan, 
 • Yetkili organlarca ortaklığa ilişkin alınan kararın bir suretini kooperatife ibraz eden, 
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmayan, faizle para veya mal olarak kredi vermeyen,
 • Ayrıca ana sözleşmede yer alan diğer şartları sağlayan,

  tüzel kişi üreticiler de ortak olabilir.

Kooperatifimize gitmeden kullanmış olduğunuz cep telefonunuza “KORBİS” uygulamasını indirerek güncel kredi bilgileriniz ile kooperatif işlem bilgilerinizi öğrenebilir, ortağı olduğunuz kooperatif ile iletişime geçebilir ya da “Tarım Kredi Çağrı Merkezini(444 4 855)” arayabilirsiniz.

Ortaklık şartlarını taşıyan çiftçilerimizin Kooperatifimize üyeliği yapıldıktan sonra tarımsal/hayvansal faaliyetlerine görebir beyanname oluşturulmakta, bu beyannamede diğer finans kuruluşları ve bankalara olan borçlar çıkarıldıktan sonra oluşan gelirin belli bir oranına göre kredi limiti belirlenmektedir.

Belli şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişiler Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olabilir. 

 • Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip (18-75 yaş aralığında),
 • Kooperatifin çalışma alanı içinde, tarımsal üretim yapan ya da hayvancılık, seracılık, arıcılık, ipekböcekçiliği, balıkçılık, yaş meyve sebze üreticiliği ve benzeri konularda üretim faaliyetinde bulunan,
 • Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifine ortak olmayan,
 • Ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk işi yapmayan, faizle para veya mal olarak kredi vermeyen,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği personeli olmayan

Üreticiler ortak olmaya hak kazanır.

 • Ortaklık için müracaat dilekçesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah ilmuhaberi,
 • Tarımsal üretim faaliyetini gösterir bir belge, (arazi tapusu, kadastro çalışması yapılmayan mahallelerde vergi kaydı, çiftçilik belgesi veya muhtardan alınan belgeler)
 • Ortak mahsulleri üzerinde faizle para veya mal olarak kredi vermediklerini belirten belgeler.
 • Kooperatifin çalışma alanı içerisinde faaliyet göstermesi,
 • Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinin ortağı olmaması,
 • Yetkili organlarınca ortaklığa ilişkin karar alınması ve söz konusu kararın bir suretinin kooperatife ibraz edilmesi,
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, Ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapılmaması, faizle para veya mal olarak kredi verilmemesi.
 • Ortaklık İçin müracaat dilekçesi,
 • Yetkili organlarınca kooperatif ortaklığına girilmesine ilişkin alınan kararın noter tasdikli sureti,
 • Kooperatifte işlem yapmaya yetkili temsilcilerin belirlendiği Yönetim Kurulu Kararının noter tasdikli bir sureti ve yetkili temsilcilerin imza beyannamelerinin tasdikli birer sureti,
 • Vergi levhasının onaylı sureti,
 • Kuruluş Kanunu veya noterden tasdikli şirket ana sözleşmesi veya ana tüzüğü ve değişikliklerin yayınlandığı en son ticaret sicili gazetesi,
 • Ortak mahsulleri üzerinde faizle para veya mal olarak kredi vermediklerini belirten belge. (Sanayi ve Ticaret Odalarından veya Vergi Dairesi Başkanlıklarından belgeler.)
 • Üreticilerin İşletmeleri için gereksinim duyduğun ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarını temin edebilir,
 • Sözleşmeli üretimle, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapılması ve Ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanır,
 • Üretim için teknik destek alabilir,
 • Eğitim hizmetlerinden faydalanabilir,
 • Sigorta hizmetinden faydalanabilir,

İşletmelerini genişletmek isteyen, tarım kredi kooperatiflerinin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm üreticilerimizi tarım kredi kooperatifleri çatısı altında güçlerimizi birleştirmeye davet ediyoruz. Tarım Kredi kooperatifi ortağı olmak bir ayrıcalıktır.

Hizmetlerimizi daha yakından görebilmeniz için sizleri en yakın bir Tarım Kredi Kooperatifine uğramanızı istiyor ve bekliyoruz...

Kooperatife dilekçe ile müracaat etmeniz akabinde, kooperatifçe size verilecek randevu saatinde siz çayınızı içerken işlemleriniz tamamlanacaktır.

 • Ortaklık talep dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah İlmühaberi,
 • Tarımsal üretim faaliyetini tevsik eden belgelerden en az bir tanesi

Tarım Kredi Kooperatifleri ihtiyaç hasıl olması durumunda muhtelif dönemlerde personel alımı yapmaktadır. Kurumumuz personel alım ilanlarını Tarım Kredi Kooperatifleri web sitesinde detaylı bir şekilde ilan etmektedir.

Personel Yönetmeliğimizin ikinci bölümü olan "Personel İhtiyacının Tespiti, İşe Alınması, İmtihanlar ve Adaylık" kısmında personel alımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Kurumumuzun mevzuatına ilişkin ayrıntılı bilgi www.tarimkredi.org.tr internet adresinde bulunmaktadır.

Personel Yönetmeliğimizin 8/B maddesi uyarınca; kurumuzda yeni istihdam edilecek memurların en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmaları gerekmektedir.

Personel Yönetmeliğimizin 8/A maddesi uyarınca; kurumumuza ilk defa personel alımında aranan şartlara göre, imtihan tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından büyük olmamak gerekmektedir.

Personel Yönetmeliğimizin dördüncü bölümü olan "Personel Hak ve Sorumlulukları"nın aylık ücretlere ilişkin 22. maddesinde personel ücretleri düzenlenmiştir. Buna göre aday personele asgari ücret, Toplu İş Sözleşmesi esaslarınca da sosyal yardımlar ödenir. Kurumumuzun mevzuatına ilişkin ayrıntılı bilgi www.tarimkredi.org.tr internet adresinde bulunmaktadır.

Kurumumuz 1581 sayılı Kanunla kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğundan, diğer kurumlardan teşkilatımıza yatay geçiş mümkün olmamaktadır.

Kurumumuzda Yüksek Öğrenimde eğitim görmekte olan öğrencilere branşları ile ilgili birimlerde STAJ EĞİTİMİ yaptırılmaktadır. Ayrıca 3308 Sayılı Mesleki ve Çıraklık Eğitimi Kanunu Esaslarınca belirlenmiş şartlarda Meslek Lisesi Öğrencilerine BECERİ EĞİTİMİ yaptırılmaktadır.

Söz konusu eğitimlerde öncelik hakkı personel çocuğu veya yakını olmaktır. Onun haricinde birimlerin tercihleri ve ihtiyaç bulunması göz önünde bulundurularak öğrencilere eğitim sağlanmaktadır. Öğrenciler kurumumuzda bulundukları süre içinde öğle yemeğinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Staj öğrencilerine ücret ödenmez. Beceri Eğitimi öğrencilerine ise söz konusu Kanun çerçevesinde ücret ödenir.

Ortak kart, ortakların kooperatiften kredi kullanımlarında PTT pos cihazlarından şifre ile işlem yapabilecekleri posta çeki hesabına tanımlı PTT kartıdır. PTT pos cihazından şifre girilmesi suretiyle gerçekleştirilecek işlem, imza yerine kullanılır.  Ortak kart, aynı zamanda ortağın nakdi kredi kullanması halinde adına tanımlı posta çeki hesabına kooperatif tarafından gönderilecek nakit tutar veya ortağın hesabına yatıracağı nakit tutar dahilinde PTT üye işyerlerinde yapacağı alışverişlerde, PTT ATM’lerinden nakit çekmek amacıyla kullanılabilecektir.

Ortak Karttan, Tarım Kredi Kooperatif ortakları yararlanabilir. 

PTT kargo tarafından teslim edilen veya PTT şubesinden aldığınız kartlarınızı, kartınız ve kimliğiniz ile birlikte PTT şubesine giderek imza karşılığında alabilir ve aktivasyon gerçekleştirebilirsiniz.

En kısa sürede, PTT Çağrı Merkezi  444 1788 aranarak kayıp çalıntı bildirimi yapılmalıdır.

Kartın tesliminde kart basım bedeli yansıtılmayacak olup, kart kullanım ücreti vb. adı altında tarafınızdan ilave ücret talep edilmeyecektir.

Kredi limiti kontrolü kooperatif ekranından yapılmaktadır. Kredi limiti dâhil birçok bilgiye cep telefonunuza indireceğiniz “KORBİS Mobil Uygulaması” ile görüntüleyebilirsiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

İletişim bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından iletişim bilgilerim kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı SMS, MMS, e-posta dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak tarafımla iletişime geçilmesine izin veriyorum.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından KVKK Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum.